pasek loga
Tytuł projektu: Rozwój kompetencji nauczycieli akademickich w UPH w Siedlcach

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 15.03.2019

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel główny projektu: nabycie przez 80 pracowników dydaktyczno – naukowych UPH w Siedlcach w latach 2017 -2018 dodatkowych kompetencji dydaktycznych.


Projekt przewiduje realizację działań dotyczących kształtowania/podniesienia kompetencji kadry naukowo - dydaktycznej UPH w Siedlcach w zakresie:

 • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
 • umiejętności informatycznych,
 • w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym.


 • W ramach projektu zaplanowano:

  • trzysemestralne (średnio 3 semestry x 60 godzin, łącznie 180 godzin/grupa) szkolenie z języka angielskiego na poziomie C1, skierowane do 20 uczestników (4 grupy średnio 4, 6 - osobowe),
  • szkolenie z zakresu nowoczesnych metod: grup eksperckich, tekstu (filmu) przewodniego, projektu edukacyjnego, webquest, flipped classroom, peer learning, dyskusji punktowanej, debaty (analiza argumentów „za i przeciw”), studium przypadku, metody poprzedzającej w wymiarze 30 godzin/grupa, skierowane do 20 uczestników (2 dziesięcioosobowe grupy),
  • Kurs MS OFFICE w wymiarze 16 godzin przeznaczony dla 10 osób (1 grupa),
  • Kurs Bazy danych w wymiarze 20 godzin przeznaczony dla 10 osób (1 grupa),
  • Szkolenie z Technologii WWW w wymiarze 26 godzin przeznaczony dla 20 osób (2 grupy dziesięcioosobowe),
  • Szkolenie z Grafiki komputerowej w wymiarze 14 godzin skierowany do 10 osób (1 grupa),
  • Szkolenie z tworzenia dokumentów przy użyciu LATEX w wymiarze 14 godzin skierowany do 10 osób (1 grupa).

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Kwota dofinansowania: 97 790,50 zł